Czego nie obejmują pakiety?

W ramach Pakietu Kancelaria nie świadczy następujących usług:

  • reprezentacji Klienta w sądach oraz przed organami ścigania i administracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, za wyjątkiem spraw windykacyjnych;
  • reprezentacji Klienta w mediacjach i negocjacjach;
  • doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego;
  • doradztwa prawnego w zakresie łączenia, podziału i przekształceń Spółek i działalności gospodarczej;
  • doradztwa prawnego w siedzibie Klienta.
Powrót