Najczęściej zadawane pytania

Co otrzymuje Klient w ramach pomocy prawnej do Easy/Standard/Business w miesiącu?

Zobacz odpowiedź

W ramach pomocy prawnej Klient otrzymuje możliwość skorzystania z bieżącej pomocy prawnej w postaci konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w siedzibie Kancelarii, a także opiniowanie dokumentów, umów oraz przygotowanie projektów umów i pism, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w ilości godzin zawartych w odpowiednim pakiecie (Easy 2h/Standard 4h/Business 8h) w miesiącu.

W jaki sposób rozliczane są godziny pomocy prawnej w danym Pakiecie?

Zobacz odpowiedź

W każdym Pakiecie Klient otrzymuje odpowiednią pulę godzin pomocy prawnej do wykorzystania w miesiącu. W przypadku ich wykorzystania, Kancelaria informuje Klienta o tym fakcie, oraz o tym, że dana czynność/usługa będzie dodatkowo płatna, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient na tym etapie może zdecydować czy wyraża zgodę na realizację usługi, a w przypadku nie wyrażenia zgody uzgodnić inny sposób jej realizacji.

Czy jest jakieś zestawienie, które określa ile dana czynność/usługa pochłania godzin pomocy prawnej w miesiącu?

Zobacz odpowiedź

Nie, nie ma zestawienia, które określa ile dana czynność/usługa pochłania godzin pomocy prawnej w miesiącu. W każdym przypadku, to ile dana czynność/usługa pochłonie godzin pomocy prawnej w miesiącu zależy od złożoności zagadnienia prawnego, które zostaje zlecone Kancelarii do wykonania. I tak, w przypadku np. analizy umowy może ona pochłonąć 1h pomocy prawnej w miesiącu, a może również i 4h pomocy prawnej. Tym nie mniej, w każdy przypadku Kancelaria informuje Klienta o tym, ile dana czynność/usługa będzie wymagała w przybliżeniu nakładu pracy.

Co w przypadku, gdy ilość godzin pomocy prawnej w ramach danego Pakietu nie wystarcza na wykonanie zleconej przez Klienta czynności/usługi?

Zobacz odpowiedź

W przypadku, gdy ilość godzin pomocy prawnej w ramach danego Pakietu nie wystarcza na wykonanie zleconej przez Klienta czynności/usługi Kancelaria informuje o tym Klienta, oraz podaje jaka ilość godzin jest niezbędna do wykonania czynności/usługi wraz z kalkulacją ile dana czynność/usługa będzie dodatkowa kosztować zgodnie z warunkami przewidzianymi dla danego Pakietu oraz w Regulaminie.

Co z niewykorzystanymi godzinami pomocy prawnej w danym miesiącu?

Zobacz odpowiedź

W przypadku, gdy Klient nie wykorzysta wszystkich godzin pomocy prawnej w danym miesiącu, to w zależności od Pakietu, przepadają, bądź przechodzą częściowo na kolejny miesiąc, na zasadach określonych w danym Pakiecie oraz Regulaminie.

Czy w ramach Pakietów Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Klienta?

Zobacz odpowiedź

Nie, w ramach Pakietów Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej w siedzibie Klienta. Tego typu usługę Kancelaria świadczy jedynie na podstawie odrębnej umowy określającej warunki świadczenia usług prawnych w siedzibie Klienta lub na wyraźne zlecenie, płatne dodatkowo.

Czy w ramach wybranego Pakietu Kancelaria pomaga również w czynnościach (problemach) lub zdarzeniach prawnych powstałych przed zawarciem Umowy?

Zobacz odpowiedź

Nie, pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie wybranego Pakietu może dotyczyć jedynie czynności (problemów) lub zdarzeń prawnych powstałych po zawarciu Umowy. W przypadku czynności (problemów) lub zdarzeń prawnych powstałych przed zawarciem Umowy, Kancelaria może podjąć się ich prowadzenia jedynie na podstawie odrębnej umowy określającej warunki świadczenia usług prawnych lub na wyraźne zlecenie, płatne dodatkowo.