Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W trosce o zachowanie prawa do Państwa prywatności oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy administratorem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul Joachima Lelewela 3/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409, REGON: 383795445, NIP: 6312686453. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Możecie się Państwo z nami skontaktować korzystając z naszej infolinii pod numerem telefonu: +48 (32) 73 30 621, wysyłając nam e-mail na adres RODO@abonamentyprawne.com.pl lub korzystając z adresu korespondencyjnego: ul. Joachima Lelewela 3/2, 44 – 100 Gliwice.

Administrator zapewnia odwiedzającym stronę możliwość korzystania z niej w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia czy skorzystanie z niektórych usług lub materiałów promocyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda po wypełnieniu Formularza. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również konieczność wykonania zawartej z nami umowy, na podstawie której mogą Państwo korzystać z zamówionych usług.

W trakcie wypełniania Formularza na wybraną usługę Administrator poinformuje Państwa, podanie których z wymienionych w Formularzu danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

Dlatego też, o zakresie przetwarzanych przez nas danych osobowych decydują każdorazowo Państwo. Jednak, w celu wysłania Formularza mogą zostać Państwo poproszeni o podanie co najmniej następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do doręczeń, adres siedziby firmy, adres poczty elektronicznej, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Pragniemy poinformować również, że informacje o Klientach naszych usług otrzymujemy także od operatorów płatności, tj. podmiotów, które umożliwiają Państwu dokonanie płatności online za zamówione usługi.

Administrator, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez nas.

Państwa dane mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu lub praw innych osób odwiedzających naszą stronę lub korzystających z naszych usług.

Dostęp do Państwa danych mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania Państwu naszych usług (np. podmioty zapewniające hosting strony, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie). W takich przypadkach, jeśli wymagają tego przepisy prawa, Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Państwa danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Państwa tożsamości. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do osób korzystających z naszych usług lub strony.

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której odbywa się przetwarzanie danych osobowych, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nasze usługi oferowane w ramach portalu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Cookies

Nasz strona używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.

Plugin Facebooka, Instagram oraz LinkedIn

Nasza strona zawiera plugin do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Pluginy Facebook, Instagram oraz LinkedIn na naszej stronie są oznaczone logami Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Pluginy te bezpośrednio połączą Państwa z naszymi profilami na serwerach Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Facebook, Instagram oraz LinkedIn mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebook, Instagram lub LinkedIn, dany portal zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani na Facebook, Instagram lub LinkedIn, dany portal jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook, Instagram oraz LinkedIn nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na tych portalach proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem, Instagramem oraz LinkedIn.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook, Instagram lub Linkedin mógł pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z kont społecznościowych.

Powrót