Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul Joachima Lelewela 3/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409, REGON: 383795445, NIP: 6312686453, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia – telefonicznie lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przeze Mnie w Formularzu.

Moja zgoda na przetwarzanie danych dotyczy danych wskazanych przeze mnie w Formularzu.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią zamieszczonej  tutaj  informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i akceptuję ją w całości.

Powrót